Matematik Tambahan

    MahirTopik Anda

    Tuisyen 5 : Indeks, Sud & Logaritma

     

    Tarikh:

Konsep asas logarithma

 Contoh

Diberi 32 = 9         ==> Persamaan ( I )" Bentuk Kuasa"

 ==> log39 = 2      ==> Persamaan ( II )"Bentuk log"

Dalam menyelesaikan soalan logarithma, pelajar perlu mengenalpasti bagaimana hendak menggunakan persamaan berbentuk ( I ) atau ( II )

Pelajar dibekalkan nota,pelbagai soalan format peperiksaan SPM untuk memantapkan pemahaman mereka mengenai sesuatu topik

 

Latihan

1.Selesaikan 2log4√2 y   +  log4√2 x  = 2

2.Diberi log5P= log5q1/2 = ( 1 ) / ( 2 ),ungkapkan p dalam sebutan q

3.Diberi  logkxy3= m + 1 dan   logkx2=y - n + 1,ungkapkan logkxy  dalam sebutan m dan n

4...    lagi soalan berkaitan

Jawapan : Lihat  Q10

 

Perhatian: QI =>Nota

                    Q2 - Q 10=> Pelbagai Soalan Format SPM


Anjung Tuisyen Soalan SPM Bank Soalan

© 2006   www.addmathtambahan.biz

All Right Reserved Worldwide

No parts of this tuition may be copied or sold