Tarikh:  

Rujukan : www.theonlyquran.com

Qari : Mishary Rashid Al Afasy

Surah Al Fatihah

Muka Surat 1

Ayat 1 - Ayat 7

Panduan : Klik pada ayat untuk mendengar bacaan Surah Al Fatihah

 

Dengar Bacaan Bismillah ( Ayat 1 )

 

Dengar Bacaan ayat 2

 

 

Dengar bacaan ayat 3

 

 

Dengar bacaan ayat 4

 

Dengar bacaan ayat 5

Dengar bacaan ayat 6

Dengar bacaan ayat 7

Surah Seterusnya - 2. AL Baqarah

index 

 

© 2006   www.addmathtambahan.biz