Tarikh:  

Rujukan : www.theonlyquran.com

Qari : Mishary Rashid Al Afasy

 

Surah Al Baqarah

Muka Surat 6

Ayat 30 - Ayat 37

 

Dengar bacaan ayat 30

Bacaan ayat 31

 

Dengar bacaan ayat 32

 

Dengar bacaan ayat 33

 

Dengar bacaan ayat 34

 

Dengar bacaan ayat 35

 

Dengar bacaan ayat 36

 

Dengar bacaan ayat 37

Seterusnya Muka Surat 7 Ayat 38

 

index

Al Baqarah

ms 2 Ayat 1 - 5

ms 3 Ayat 6 - 16

ms 4 Ayat 17 - 24

ms 5 Ayat 25 - 29

ms 6 Ayat 30 - 37

ms 7 Ayat 38 - 48

ms 8 Ayat 49 - 57

ms 9 Ayat 58 - 61

ms 10 Ayat 62 - 69

ms 11 Ayat 70 - 76

ms 12 Ayat 77 - 83

m2 13 Ayat 84 - 88

ms 14 Ayat 89 - 93

ms 15 Ayat 94 - 101

 

 

© 2006   www.addmathtambahan.biz