Tarikh:  

Rujukan : www.theonlyquran.com

Qari : Mishary Rashid Al Afasy

 

Surah Al Baqarah

Muka Surat 5

Ayat 25 - Ayat 29

 

Dengar bacaan ayat 25

Dengar bacaan ayat 26

Dengar bacaan ayat 27

 

Dengar bacaan ayat 28

 

Dengar bacaan ayat 29

 

Seterusnya Muka Surat 6 Ayat 30

 

index

Al Baqarah

ms 2 Ayat 1 - 5

ms 3 Ayat 6 - 16

ms 4 Ayat 17 - 24

ms 5 Ayat 25 - 29

ms 6 Ayat 30 - 37

ms 7 Ayat 38 - 48

ms 8 Ayat 49 - 57

ms 9 Ayat 58 - 61

ms 10 Ayat 62 - 69

ms 11 Ayat 70 - 76

ms 12 Ayat 77 - 83

m2 13 Ayat 84 - 88

ms 14 Ayat 89 - 93

ms 15 Ayat 94 - 101

 

© 2006   www.addmathtambahan.biz