Tarikh:  

Rujukan : www.theonlyquran.com

Qari : Mishary Rashid Al Afasy

 

Surah Al Baqarah

Muka Surat 4

Ayat 17 - Ayat 24

 

Dengar bacaan ayat 17

 

Dengar bacaan ayat 18

 

Dengar bacaan ayat 19

 

Dengar bacaan ayat 20

Dengar bacaan ayat 21

Dengar bacaan ayat 21

Dengar bacaan ayat 23

Dengar bacaan ayat 24

 

Seterusnya Muka Surat  5 Ayat 25

 

index

Al Baqarah

ms 2 Ayat 1 - 5

ms 3 Ayat 6 - 16

ms 4 Ayat 17 - 24

ms 5 Ayat 25 - 29

ms 6 Ayat 30 - 37

ms 7 Ayat 38 - 48

ms 8 Ayat 49 - 57

ms 9 Ayat 58 - 61

ms 10 Ayat 62 - 69

ms 11 Ayat 70 - 76

ms 12 Ayat 77 - 83

m2 13 Ayat 84 - 88

ms 14 Ayat 89 - 93

ms 15 Ayat 94 - 101

 

© 2006   www.addmathtambahan.biz