Tarikh:

 Portal e-Pembelajaran

MATEMATIK TAMBAHAN SPM (BM & BI)

                                                                                          

 

Azizan Ramli ( UT 0014403-P)

Pakej I: Silibus Ting 4

Pakej II: Silibus Ting 4 & 5 (SPM)

Pembayaran fee: Sekali bayar sahaja.(Tiada fee bulanan)

**Pelajar pakej I yang ingin beralih ke Pakej II untuk tahun berikutnya,

hanya perlu tambah sebahagian fee sahaja.

"Link & password " untuk akses portal ini akan dihantar ke emel anda.

Akses ke portal boleh dilakukan dalm BM, BI atau kedua-duanya sekali.

Tempoh akses akan tamat setelah peperiksaan Matematik Tambahan SPM selesai.

Sebarang "sign up" selepas tamatnya SPM dianggap untuk akses ke Ting 4 atau Ting 5 -tahun SPM berikutnya.

   2006    www.addmathtambahan.biz

All Right Reserved Worldwide