Kenali Hukum Tajweed

 

Kenali Hukum Tajweed

Penulisan Ras Othmani

Tarikh:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Selawat dan salam keatas junjungan Nabi Muhammad SAW.

Halaman ini khusus untuk mengenal Hukum Tajweed.Warna pada sesuatu ayat melambangkan sesuatu hukum berkenaan.Contoh Surah Al Mulk

Diharap, halaman ini dapat memberi sedikit membantu para pembaca sekelian.

Setelah kesemua hukum dipelajari , anda boleh melihat semula keseluruhan atau sebahagian hukum yang telah dipelajari, terkandungan dalam Surah Al Mulk 

Penghargaan

  1. Guru Muqaddam dan Al Quran yang telah mengajar saya, semasa di pingkat kanak - kanak.

  2. Tuan Imam Haji Amzah Tawil yang mengajar pembacaan Al   Quran berserta dengan Hukum Tajweed sekali

  3. Ustaz Hasiff Bin Hj Hussin yang mengajar memperbetulkan tempat keluar sesuatu huruf atau makhraj huruf

Rujukan

  1. Ustaz Abd Shukor Bin Mohamed

  2.   Ustazah Siti Rokiah

  3. Naskah Digital Al Quran                                        "http://www.searchtruth.com/quran_reading/quran.html 

Semoga Allah memberkati di atas usaha mereka berkenaan serta dilimpah kurnia kehidupan di dunia dan akhirat.

 

Kandungan

Hukum NUN MATI atau Tanwin

Hukum MIM MATI

Hukum MIM SABDU dan NUN SABDU

 

 

2006  www.addmathtambahan.biz